Regulamin

 1. Definicje i postanowienia ogólne
  1. SklepFacebook.pl jest serwisem umożliwiającym sprzedaż asortymentu na znanym portalu społecznościowym Facebook.com.
  2. Niniejszy regulamin dotyczy serwisu dostępnego pod domeną SklepFacebook.pl, zwanego dalej Serwisem. Regulamin dostępny jest na stronie https://www.sklepfacebook.pl/regulamin.php. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu po opublikowaniu go pod powyższym adresem.
  3. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest EBROS Mariusz Rosa, ul. Olimpijska 27, 05-220 Zielonka, zwany dalej Administratorem.
  4. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu. Do korzystania z serwisu nie jest wymagane rejestrowanie się, ani podawanie żadnych danych poza loginem Allegro.
  5. Rejestracja jest opcjonalna i pozwala na dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu.
  6. Podane przez Użytkownika dane są przetwarzane przez Administratora dla potrzeb Serwisu. Podane dane nie są przekazywane innym podmiotom. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania i usunięcia przesłanych danych.
  7. Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie wszelkich zobowiązań prawnych oraz kosztów sądowych, procesowych w wypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Administratora wynikającymi z czynności dokonanych przez Użytkownika w Serwisie.
  8. W trakcie użytkowania Serwisu na komputerze Użytkownika są zapisywane pliki cookie niezbędne do prawidłowego realizowania usługi przez Administratora.

 2. Zasady użytkowania
  1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu w dowolny sposób, lecz zgodny z zasadami użytkowania serwisu, prawem polskim, dobrymi obyczajami oraz normami społecznymi.
  2. Użytkownik ma prawo zamieścić na swojej aukcji, stronie internetowej, blogu i w innych miejsach w Internecie panel stworzony za pomocą Serwisu, ale tylko przy pomocy kodu HTML udostępnionego na łamach Serwisu. Modyfikowanie kodu, usuwanie jego fragmentów dodawanie własnych zmian nie jest dozwolone.
  3. Serwis przechowuje i aktualizuje utworzone przez Użytkowników panele tak długo jak są one używane. Są kasowane, jeśli przez 2 miesiące dany panel nie jest używany (nie zostanie odwiedzony).
  4. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem wykorzystując do tego formularz podany na stronie kontakt (https://www.sklepfacebook.pl/kontakt.php).
  5. Tworzenie, edycja i publikacja paneli w ramach podstawowego konta lub bez rejestracji jest bezpłatna (w przypadku serwisu eBay i NewAuction).
  6. Istnieje możliwość rozszerzenia funkcjonalności konta do konta "Plus+" lub "Super". Koszt rozszerzenia reguluje cennik. Rozszerzenie do konta płatnego jest opcjonalne w przypadku serwisów eBay i NewAuctions oraz obowiązkowe w przypadku serwisu Allegro.

 3. Administrowanie Serwisem
  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. treści opublikowane przez Użytkowników na stronach Serwisu,
   2. prawidłowe działanie funkcji serwisu,
   3. skutki nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników,
   4. utratę treści zamieszczonych przez Użytkownika oraz wynikające z tego ewentualne szkody materialne,
   5. zmiany wprowadzane w serwisach: Allegro, eBay, NewAution, które spowodują, że niektóre funkcjonalności Serwisu przestaną działać
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
   1. wyłączania serwisu bez powiadomienia,
   2. wprowadzania zmian w dostępnych funkcjonalnościach, jak również ich usuwania,
   3. zaprzestania świadczenia usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na łamach Serwisu.